C U Truy N D I T P V - Bewithahmvn - T-Ara EunJung Vietnamese Fanpage

Bewithahmvn - T-Ara EunJung Vietnamese Fanpage
Bewithahmvn - T-Ara EunJung Vietnamese Fanpage 5,174 Views
  • Likes: 121
  • Shares: 23
  • Comments: 1
Adss
Advertisement
Download MP4 HD Download MP4 SD
  • QR code for mobile device to download HD video
  • QR code for mobile device to download SD video

Report this video

What is the issue? *

Flagged videos and users are reviewed by our staff 24 hours a day, seven days a week to determine whether they violate Community Guidelines. Accounts are penalized for Community Guidelines violations, and serious or repeated violations can lead to account termination.

Câu truyện dài tập về chị em nhà sống ảo và hám trai là như thế này:
Một ngày đẹp trời, 2 chị em đang tham gia concert thì chợt nghe anh MC bảo trên Face mấy má mới được một anh chàng Hớt Bơi like và ảnh mới khoe ảnh Bơ đì, thế là chị em bất chấp tất cả ầm ầm lên FB hòng kiếm và quyết tâm cua trai cho bằng được
Lướt từng news feed của ảnh, tìm Bơ đì 6 múi của ảnh mỏi mòn, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và rồi khi vừa thấy 1 tấm hình khả nghi, em gái kiền bày ra một bộ măt vui mừng "thục nữ" và............. thực chất khi thấy hình Hốt Bơ Đì kia, ẻm đã tự đánh mình xịt máu mũi 1 bên..... và quyết định NHƯỜNG "Hốt Bơi" kia cho chị mình.........
Sau đó chị cô 1 đấm cho mũi còn lại văng máu và quyết không giành trai bụng 1 cục mỡ kia với em mình =]]
#TH

Posted 1 year ago in OTHER
Ads
Advertisement

Ngân JiJung 1 year ago 0

Ui mẹ ơi. Cái hình cuối

Ads
Advertisement

www.fbvids.net is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: www.fbvids.net does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.